• ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა - მიიღე, განავითარე და წარმოაჩინე ცოდნა სოფლის მეურნეობაში!
  • ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა - მიიღე, განავითარე და წარმოაჩინე ცოდნა სოფლის მეურნეობაში!

ოლიმპიადის მისია & მიზნები

ეროვნული აგრარული ოლიმპიადა არის ცოდნის წარმოჩენა-განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტი.  მისი უმთავრესი მიზანია აგრარული განათლების სექტორის გაძლიერება საქართველოში და პროფესიული ცოდნის შეფასების მექანიზმის შექმნა 

დასაქმების სფეროსა და საგანმანათლებლო სექტორებს შორის კოორდინაციის გაძლიერება
მაღალი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტების და წარმატებული სტუდენტების წარმოჩენა
სოფლის მეურნეობის სფეროს და გარემოსდაცვითი საგნების პოპულარიზაცია სკოლებში
პროექტის ინსტიტუციონალიზაცია და გავრცელება საერთაშორისო დონეზე

სიახლეები & მედია

ორგანიზატორები

პარტნიორები